Historie

Udviklingen af Bullbug tog afsæt i et konkret behov hos Arla Foods for et elektrisk redskab til håndtering af de trådbure, som de 4 store ferskvareterminaler i Ishøj, Slagelse, Christiansfeld og Hobro anvender til pakning og levering af mejeriprodukter til detailhandlen.

Transporten af trådburene mellem pakke-lokationerne på de enkelte ferskvareterminaler skete manuelt. Det stillede store krav til medarbejdernes fysik at igangsætte, dreje og standse de op til 400 kg tunge tråd bure alene ved brug af kroppen. Der flyttes mange tons pr. medarbejder hver dag og tempoet er højt.

Et grundigt, tæt og konstruktivt samarbejde mellem Arla, Arlas medarbejdere og Bullbug i udviklings- og testfasen har vist sig at være en god investering fro alle: Den færdige model har i alt sit væsentlige vist sig at være identisk med prototypen.

Bullbug har fungeret hos Arla siden januar 2013. De uundgåelige justeringerne af Bullbug efter ibrugtagning er foretaget.

Bullbug er en af de 10 gode arbejdsmiljøhistorier, som Arla fremhæver i en nyligt udkommet intern folder.


"Bullbug er en mere lønsom investering for os, end at indføre ny robotteknologi"

 Terminalchef Keld Lyhne, Arla 

"Medarbejderne kan mærke en forbedring af arbejdsforholdene, efter Bullbug blev taget i brug"

Terminalchef Bjørn Larsen, Arla